Share
За нас

ЗА НАС

Представяне:
Ес Архитекчъръл Тийм е една от водещите проектантски компании с широк набор от услуги, включени в портфолиото на компанията. Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани проектанти, консултанти и експерти.

Дейността на компанията се основава на иновационен подход, работата в екип и натрупан опит. Ръководството на фирмата насърчава тези ценности чрез стил на управление, базиран на правилно подбрана методология, съответстваща на спецификата на архитектурната професия.

Планиране и изпълнение на проекта:
Планирането и координацията са основните ключови компоненти за успех във всички фази на проектиране и строителство. Високата кавалификация на нашия персонал е гаранция за качественото осъществяване на всяка проектна инициатива. Компанията е сертифицирана по ISO 9001, което осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на компанията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта.

Архитектурна експертиза:
За да направи процеса по реализирането на сгради и съоръжения възможно най-лесен, екипът на SAT разполага с високо ниво на експертни познания в проектирането и ясно разбиране на уникалната среда в България. Концептуалните идеи на екипа на SAT са ориентирани към изграждането на среда, която е в синхрон с природата и осигурява дългосрочно качество на обитаване.

Основател
Арх. Любомир Станиславов
Завършва магистатура по архитектура през 2001 г. в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Работил е по много проекти в България, Дубай и Близкия изток. Има специализации в чужбина: Университета във Валядолид, Испания: Проект – „Сграда в историческата среда и алтернативни източници на енергия“ Технически университет, Грац, Австрия: Проект – „Нови сгради в историческа среда, опазването на културно-историческото наследство“ Технически университет, Грац, Австрия: "Строителна площадка - Централна Европа“.