Share
„ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ“ ЕООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост

Нашите Новини

„ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ“ ЕООД спечели проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост

2023-04-10

На 10.04.2023 г. „Ес Архитекчъръл Тийм“ ЕООД подписа договор за финансиране BG-RRP-3.004-2282-C01. Одобрената инвестиция е в размер на 124 443,00 лева и при 50% безвъзмездно финансиране. Целта на проекта е повишаване на ефективността на бизнес процесите, постигане на по-висока производителност, намаляване на оперативните разходи и оптимизиране на производствената верига. Проектът е със срок на изпълнение от 12 месеца и се финансира по Програма за икономическа трансформация чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.