Share
Сердика Център София

ПРОЕКТ Сердика Център София

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

СЕРДИКА ЦЕНТЪР СОФИЯ

Клиент: "ЕЦЕ АЙНКАУФС-ЦЕНТЪР СОФИЯ МЕНИДЖМЪНТ" ООД

Местоположение: София, България

Разгъната Застроена Площ: 178 000 m²

Статут: Изготвен Проект