Share
ОВЕРГАЗ ТАУЪР

ПРОЕКТ ОВЕРГАЗ ТАУЪР

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

ОВЕРГАЗ ТАУЪР

Клиент: ОВЕРГАЗ

Местоположение: София, България

Разгъната Застроена Площ: 90 000 m²

Статут: Идеен Проект