Share
 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР САМОКОВ

ПРОЕКТ  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР САМОКОВ

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕНТЪР САМОКОВ

Клиент: ОБЩИНА САМОКОВ

Местоположение: Самоков, България

Обща Площ: 2 104 m²

Статут: Идеен Проект

 

Желанието за ненатрапчиво присъствие с цел изява и доминиране на синагогата в цялостната композиция, поражда идеята за организиране на новата сграда на подземното ниво, без да нарушава обемно-пространственото възприятие на културната ценност. Липсата на достатъчно място в имота, провокира решението ни да създадем подземна структура, задоволяваща нуждата от ново пространство за историческия музей на гр. Самоков. Естественото осветление на фоайетата се осигурява посредством отворено пространство- тераса на ниво -1, от където има директен достъп към като терен. Тази връзка се осъществява чрез ландшафтно стълбище.