Share
 Реставрация на синагога в град Видин, културен център "Жул Паскин"

ПРОЕКТ  Реставрация на синагога в град Видин, културен център "Жул Паскин"

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА

РЕСТАВРАЦИЯ НА СИНАГОГА В ГРАД ВИДИН, КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЖУЛ ПАСКИН"

Клиент: ОБЩИНА ВИДИН

Местоположение: Видин, България

Обща Площ: 2 485 m²

Статут: Изготвен Проект