Share
Услуги

Нашите Услуги

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

S ARCHITECTURAL TEAM предлага на своите клиенти множество услуги в сферата на инвестиционното проектиране и строителството, като се отнася към всяка една от тях с изключително внимание и професионализъм. Базирайки се на богатия опит, ние ще бъдем част от всяка стъпка на проекта, от проектирането му и неговото управление, до реализацията му. Доверявайки ни се, вие избирате качество, сигурност и гаранция, че вашият проект ще бъде реализиран според нашите високи стандарти.

Градоустройство

Проектната дейност на SAT е инспирирана от идеята, че качеството на заобикалящата среда влияе пряко върху качеството на нашия живот - на работното място, у дома, в обществените пространства. Ние обръщаме особено внимание на развитието на проекта на градоустройствено ниво, когато се формира концепцията за застрояване и се определят неговите показатели и характер. На този етап се извършва детайлен анализ на средата, отчитат се специфичните и особености –топография, климат, културна памет, инфраструктура и още много други фактори.

Проектиране

  • Идейно проектиране

  • Работно и техническо проектиране

Визуализиране и презентиране на проекти

Ние работим с нашите архитекти, проектанти и инженери, за да създадем висококачествени изображения и видео презентации, като ползваме едновременно съществуващи 3D CAD данни и 2D справочни материали. Ние произвеждаме фото-реалистични статични изображения и анимирани визуализации, както и интерактивни модели в реално време с web3D съдържание, които предоставят уникални преживявания на клиентите и публиката.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управлението на проекти от екипа на SAT включва цялостно планиране, координация и контрол на проекта от самото му начало. При поемане на такъв ангажимент усилията ни са насочени към реализация на проекта по начин, който в максимална степен отговаря на интересите на клиента и се вписва в предварително определените финансови рамки, качествени показатели и срок на изпълнение. Нашите услуги могат да бъдат описани в шест основни категории: управление на планирането, управление на разходите, управление на времето за изпълнение, управление на качеството, управление на договорите по изпълнението, управление на безопасността по изпълнението.

Авторски и технически надзор и подкрепа

Авторският надзор по време на строителството е толкова важен за нас, колкото и самият проект. Наша цел е реализирането на обекти с високо качество, отговарящи в максимална степен на проектния замисъл, което е гаранция за успешното им въвеждане в експлоатация. Специалистите от нашия екип са в състояние да упражняват стриктен контрол на всички строителни процеси, като реагират гъвкаво при всеки възникнал проблем или неточност на изпълнението.