01. КРЕПОСТНА СИСТЕМА "КАЛЕТО" (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОРТИ, КРЕПОСТНАТА СТЕНА И КРЕПОСТНИЯ РОВ В ГР. ВИДИН)

Видинската крепост „Калето“ е средновековно фортификационно съоръжение за защита на граничния град, неговия гарнизон и на замъка-цитадела на видинския управител. Проектирана е от Гезар Мустафа – унгарски или австрийски инженер, приел исляма. Изграждането ѝ започва по време на една от австро-турските войни, в периода 1690 – 1720 г. от френски и полски инженери на турска служба. Окончателно е завършена (без външния вал) през 1735 г. „Калето“ е с обща отбранявана площ около 7 кв.км., включваща външен град (Варош) и вътрешен град (около 1,5 кв.км.) с крепостта „Баба Вида“, управленски и жилищни сгради за знатните и гарнизона. Крепостна стена с воден ров огражда вътрешния град, а земен вал с воден ров, завършен около 1838 г. – външния. Трите отбранителни кръга на „Калето“ са изградени и укрепвани постепенно. Вътрешният кръг е разположената на брега на река Дунав „Баба Вида“, обкръжена с ров, запълнен с вода. Средният кръг отстои от вътрешния на 500-1000 м. и откъм сушата образува полукръг с диаметър около 1800 м. Той има двойна каменна стена по брега на реката и единична дъгообразна стена по сушата около града. И двете стени имат укрепени порти (капии) и отбранителни бастиони на 200-250 м. един от друг. Пред стените откъм сушата има широк около 18 м. и дълбок 5-6 м. външен ров, който се пълни с вода от реката. Външният кръг (Редута) отстои от средния на около 1 км. и представлява земен вал с фортификационни съоръжения. От външната си страна, подобно на крепостните стени, е опасан от ров с вода. Днес „Калето“ е запазено частично. Откъм сушата част от рова е затрупана и са съхранени (някои частично) само 4 от крепостните врати: Флорентин (Карлъбаба) капия, Еничер (Боклук) капия, Пазар (Лонджа) капия и Стамбол капия – главната входна порта, водеща към Истанбул. Към река Дунав се излиза през 5 порти: частично запазената Аралък капия, Топ капия, Сарай капия, Телеграф капия и Сюргюн капия. Цялата крепостна система по своя характер е голямо инженерно постижение за своето време. „Калето“ е обсаждано безуспешно през Руско-турската война (1877-1878), Сръбско-българската война (1885) и за последно през Междусъюзническата война (1912-1913). Крепостната система „Калето“ е обявена за архитектурен и строителен паметник с национално значение.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).