05. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ВИДА"

Началото на театралното дело във Видин е поставено през 1879 г. с основаването на Благотворително театрално дружество „Вида“. Със средства събрани от фонд “Постройка на театър „Вида“ започва строителството на театралната сграда. Тя е първата по рода си в България, построена по модел на Виенската опера cпeциaлнo зa тeaтpaлни нyжди. - с обширен салон, партер, ложи и галерии, голяма сцена, оркестрина и остъклен покрив.Празничното откриване е в новогодишната нощ на 31 декември 1891г. След преустройство през 1947 г. галерията и квадратната надстройка на покрива са премахнати. През годините на видинска сцена се изявяват много български таланти. Драматичен театър „Вида“ е уникален с това, че разнообразният му репертоар се изпълнява на две сцени – на собствената му през студените месеци и на откритата сцена в крепостта "Баба Вида“ през лятото.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).