06. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "НИКОЛА ПЕТРОВ"

През 1892 г. в Крайдунавския парк недалеч от Драматичен театър „Вида“ по проект на архитект Тодор Върхота се строи Военен клуб – средище на прочутите виенски балове от края на ХIХ и началото на ХХ в. На 25.05.1962 година Военният клуб се превръща в Художествена галерия. Същата година във Видиидват да рисуват художници от цяла България, между които Стоян Венев, Панайот Панайотов, Иван Христов. Създадените от тях около 80 платна оформят първоначалния фонд на галерията. През 1976 година галерията приема името на големия български живописец Никола Петров, родом от Видин. Днес фондът на Художествената галерия съхранява над 1600 произведения на известни български и чуждестранни художници, подредени в четири специализирани отдела: живопис, графика, скулптура и декоративно-приложни изкуства. Освен постоянните експозиции тук често гостуват изложби от страната и чужбина, организират се различни национални и международни пленери.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).