07. КАТЕДРАЛЕН ХРАМ "СВ. ДИМИТЪР"

Духовния стожер на българите във Видин е катедралният храм „Св. вмчк Димитър Солунски”. Той е вторият по големина в България след храм-паметник „Св. Александър Невски” в София. Построен е на мястото на едноименната дървена църква отн XVII в., в която на 6 декември 1868 г. видинският митрополит Антим (по-късно пръв български екзарх) подкрепя цариградските българи и отхвърля каноническото подчинение на Вселенската патриаршия. Решението за изграждането на съвременния православен храм е взето през 1884 г. С доброволните дарения на жителите на Видин и с участието на много италиански и български майстори „Св. вмчк Димитър Солунски” е окончателно завършен и осветен през 1926 г. Вътрешната украса на катедралатае впечатляваща. Забележителна е сцената „Пратениците на цар Петър поднасят дарове на св. Иван Рилски“. В православния свят няма друг подобен стенопис, където да са изобразени лицата на водачите за национално освобождение - Хаджи Димитър, Георги Сава Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски, Тодор Александров. Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).