11. МАВЗОЛЕЙ НА ЕКЗАРХ АНТИМ I

Духовният водач на българите Екзарх Антим I задълго свързва живота и дейността си с Дунавския град. Видински митрополит от 1868 г., той е избран за първи екзарх след обявяване независимостта на Българската църква през 1870 г. Прекарал година в заточение в Анкара, след Освобождението Антим I се завръща във Видин и отново заема митрополитския престол. Той е председател на Учредителното събрание и на Първото Велико Народно събрание, провъзгласило Търновската конституция на младата българска държава. След кончината му през 1888 г. признателното видинско гражданство решава да издигне мавзолей в чест на достойния духовен пастир. Това е вторият мавзолей в България след този на княз Александър Батенберг в София и е построен през 1934 г. по проект на архитект Илия Попов. Над входа на квадратната куполна постройка е разположен мозаечен портрет на Антим I, а в изографисаното помещение има седяща каменна фигура на първия български екзарх, дело на скулптура Иван Дудулов.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).