13. ЕВРЕЙСКА СИНАГОГА

Сградата на втората по големина синагога в България е построена през 1894 г. Във Видин е имало голяма еврейска общност, чиито представители са основните инициатори и дарители на молитвения храм, но към тях се присъединяват и много еврейски фамилии от цяла България. Видинската синагога е построена по подобие на тази в Будапеща. Издигната е само за една година, а декорацията ѝ е превъзхождала тази на Софийската синагога. По план сградата е напълно симетрична, с правилна форма, от типа трикорабна едноапсидна базилика, с притвор, галерии и 4 кули. Главната фасада е внушителна, с издаден напред челен обем и 2 странични кули. Централният вход е засводен с полукръгла арка върху двойка колони с високи постаменти. Кръгъл прозорец с желязна решетка във вид на 6-ъгълна звезда е поставен в центъра на аркадата. Четирите кули са с арковидни прозорци, събрани по двойки, с цветни стъкла и фина декоративна решетка. Вътрешните размери на молитвения салон са 21x10 м. Интериорът впечатлява с колорита и употребата на древноеврейски и класически архитектурни форми. Двата притвора Двете галерии са покрити с кръстати сводове. На стените им има две мраморни плочи и два релефа с бронзови надписи на иврит. Трите кораба части са разделени от стройна аркада върху лети чугунени колони, които са бронзирани и с оцветени орнаменти. Подът е с мозайка и дъски. Олтарът е поставен в абсида върху подиум. Той повтаря архитектурата на древноеврейския храм – с централна част, две кули, арки и колони. Над олтара е символът на слънцето. Зад амвона Над притвора стълба води до платформа за хор и хармониум. Централният кораб на молитвената зала е покрит с цилиндричен свод от ребра, а страничните кораби и галерии - с кръстати сводове, оцветени в синьо с бронзови шестоъгълни звезди. Олтарът е оцветен в синьо, червено и бронз. Целият интериор въздейства леко и просторно. Забележителни са двата кристални полилея. Дейността на еврейския молитвен дом е преустановена през 1950 г. поради масовото изселване на еврейските семейства от града. Днес Синагогата е паметник от национално значение с архитектурна и художествена стойност.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).