01. SISTEMUL DE CETĂȚI "KALETO" (INCLUSIV TOATE PORȚILE, ZIDUL ȘI ȘANȚUL DE-A LUNGUL CETĂȚII DIN OR. VIDIN)

Cetatea "Kaleto" de la Vidin este o unitate fortificată din epoca Evului mediu care avea ca scop protecția orașului de graniță, a garnizoanei și a palatului-citadelă care aparținea conducătorului zonei. A fost proiectată de Ghezar Mustafa – inginer de origine maghiară sau austriacă, convertit la islam. Construirea cetății a început în timpul unuia dintre războaiele turco-austriece, în perioada 1690 – 1720, de către ingineri francezi și polonezi care erau în serviciul turcilor. A fost terminată definitiv (fără șanțul extern) în anul 1735. "Kaleto" are suprafața fortificată totală de aproximativ 7 km.p., alcătuită dintr-un oraș extern (Varoș) și unul intern (aprox. 1,5 km.p.), cu cetatea "Baba Vida", clădiri administrative și rezidențiale pentru cei nobili și pentru membrii garnizoanei. Pe lângă zidul cetății, un șanț plin cu apă înconjoară orașul intern, iar un val de pământ cu un alt șanț cu apă, terminat în anul 1838, îngrădește orașul extern. Cele trei cercuri de protecție ale lui "Kaleto" au fost construite și fortificate treptat. Cercul intern reprezintă fortificația "Baba Vida" ce se află pe malul Dunării, de asemenea înconjurată de un șanț cu apă. Cercul mijlociu stă la 500-1000 m distanță față de cel intern și formează de fapt un semicerc, având diametrul de circa 1800 m. Acesta are zid dublu de piatră pe malul fluviului și un singur zid în formă de arc pe uscat, de-a lungul orașului. Cele două ziduri au porți fortificate (kapii) și bastioane de protecție la 200-250 m distanță între ele. În fața zidurilor dinspre uscat se află un șanț extern cu lărgimea de 18 m și adâncimea de 5-6 m, care se umple cu apă din Dunăre. Cercul extern (Reduta) se găsește la circa 1 km distanță de cel mijlociu și este un val cu construcții fortificate. La fel ca zidurile interioare, și partea exterioară este înconjurată de un șanț cu apă. În zilele noastre "Kaleto" este parțial păstrată. Dinspre uscat o parte din șanț este acoperit din nou cu pământ, păstrându-se numai 4 din porțile cetății: Florentin kapia, Enicer kapia, Pazar kapia și Stambol kapia – poarta centrală ce ducea spre Istanbul. Spre Dunăre se iese prin 5 porți parțial păstrate: Aralâc kapia, Top kapia, Saray kapia, Telegraf kapia și Siurghiun kapia. Întregul sistem fortificat este considerat drept o mare realizare inginerească pentru vremea aceea. "Kaleto" a fost asediată în timpul Războiului ruso-turc (1877-1878), Războiului bulgaro-sârb (1885) și pentru ultima dată în cel de-al doilea război balcanic (1912-1913). Sistemul fortificat "Kaleto" a fost declarat monument de arhitectură și construcție de importanță națională.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).