02. СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ "БАБА ВИДА"

Средновековната крепост „Баба Вида” е непреходния символ на Видин. Тя е единственото напълно запазено средновековно отбранително съоръжение в България и е издигната върху ъгловата осемстенна североизточна кула на античната римска крепост Бонония. Българското строителство на замъка започва през втората половина на X век, а основният му градеж се отнася към епохата на Второто българско царство (края на XII-XIV в.). Най-голямата промяна е направена от цар Иван Срацимир (1355-1396), чието име се свързва с построяването на най-високата кула. Крепостта заема площ 9,5 дка заедно със заобикалящият я ров, който се пълни с вода от река Дунав. Състои се от вътрешен крепостен пояс във формата на неправилен четириъгълник с девет ъглови и междинни кули. Стените и кулите завършват с бойници. По-късно е изграден външният крепостен пояс с входната кула. Жилищната част на замъка заема вътрешния пояс с изглед към централния двор. Разкрити са основи на църква тип параклис от XIII-XIV век. При превземането на Видин от турците през 1396 година крепостта сериозно е пострадала. Завоевателите я възобновяват, а след това неколкократно я преправят. От края на XVII до началото на XIX в. тя е приспособена за употреба на огнестрелно оръжие. От този период са амбразурите за пушки и малокалибрени оръдия по външната оградна стена; построени са и няколко контрафорса. За нуждите на турската войска на мястото на разрушената жилищно-стопанска част са изградени засводени каменни помещения, използвани като складове за боеприпаси и храни, караулни помещения и затвор. В периода след Освобождението до края на Първата световна война (1914-1918) крепостта е предоставена на военните власти и достъпът до нея е ограничен. От 1958 г. е отворена за посещения, като там е устроен и музей. Крепостта е паметник на културата от национално значение и е сред 100-те национални туристически обекта на Република България. Освен за туристически посещения, „Баба Вида“ е и естествен декор за кино, за театрални представления,както и за различни други културни прояви.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).