03. МУЗЕЙ "КРЪСТАТАТА КАЗАРМА"

„Кръстатата казарма“ е уникален архитектурен паметник не само за България, но и на Балканския полуостров. Тя е построена през 1801 г. за турския военен гарнизон, предвождан от Осман Пазвантоглу на мястото на градината на Стария сарай (двореца на пашата) от полски и френски специалисти. Масивната двуетажна сграда във формата на равнораменен кръст има обособени четири почти самостоятелни вътрешни двора, а входовете й са в ъглите на диагоналите. След Освобождението тя е използвана за съд и казарма на българската войска. Вътрешното разпределение на Кръстатата казарма е преустроявано и променяно многократно съобразно изискванията и нуждите на учрежденията, които са се помещавали там. Днес тя е архитектурен паметник на културата от национално значение и е действащ Етнографски музей, където могат да се видят различни изложби, пресъздаващи бита на българите от Видинския край.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).