03. MUZEUL "CAZARMA CRUCIATĂ"

"Cazarma cruciată" este un monument unic al arhitecturii, nu doar la nivel național, ci și pentru întreaga Peninsulă Balcanică. Aceasta a fost construită în anul 1801 pentru garnizoana turcă, condusă de Osman Pazvantoglu (Pazvante Chiorul), pe locul grădinii Saraiului vechi (palatul pașei), de specialiști polonezi și francezi. Clădirea masivă cu etaj, în formă de cruce proporțională, are patru curți interioare aproape complet separate, iar intrarea se face prin colțurile diagonalelor. După Eliberarea Bulgariei din 1878, clădirea a găzduit judecătoria și a fost cazarmă pentru armata bulgară. Dispunerea internă a "Cazărmii cruciate" a fost modificată și reorganizată de mai multe ori, în funcție de cerințele și nevoile instituțiilor găzduite în clădire. În zilele noastre, aceasta este monument al culturii de importanță națională și funcționează ca muzeu etnografic. Aici se pot vedea diferite expoziții ce reprezintă traiul bulgarilor din zonă.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).