04. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "КОНАКА"

Музей "Конака" е централната част на Регионалния исторически музей във Видин и е оригинален архитектурен паметник на културата с местно значение. Построен е през ХVIII в. и е използван като полицейско управление. След учредяването на Българската екзархия през 1870 г. е предоставен за ползване на Църковната община във Видин. След Освобождението сградата е преустроена и в нея са вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура. По това време в нея се помещава Общинската администрация и именно там се взимат решенията за европейското модернизиране на града. От 1956 г. „Конака“ е превърнат в музей, където посетителите могат да се запознаят с богатата история на региона от Античността до Руско-турската освободителна война (1877-1878).


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).