04. ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ "КОНАКА"

Музеј "Конака" је централни дио Регионалног историског музеја у Видину и је оригинални архитектонски споменик културе од локалног значаја. Саграђен је у 18. веку и служио је као полицијска станица. После оснивања Бугарског егзархата 1870. године додељен је за коришћење Црквене општине у Видину. Након Ослобођења зграда је обновљена и у њу су уграђени елементи бугарске препородне архитектуре. У то време у њој се налази општинска управа и ту се доносе одлуке о европској модернизацији града. Од 1956. године "Конака" је претворен у музеј, у којем се посјетиоци могу упознати с богатом повијешћу овог краја од антике до Ослободилачког руско-турског рата (1877-1878).


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).