05. ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ "ВИДА"

Почетак позоришног рада у Видину је стављену 1879. године када је оснивано Добротворно позоришно друштво "Вида". Изградња позоришне зграде почела је средствима прикупљеним фондом "Позоришна зграда Вида". Зграда је прва такве врсте у Бугарској, изграђена по моделу Бечке опере, посебно за позоришне потребе – са пространим салоном, приземљем, ложама и галеријама, великом позорницом, оркестром и стакленим кровом. Свечано отварање било је на дочек Нове године 31.12.1891. Након реконструкције 1947. године уклоњена је галерија и квадратна надградња крова. Током година у Видинско позориште су глумили многи бугарски таленти. Драмско позориште "Вида" је једино по томе што се његов разноврсни репертоар изводи у двије сцене – на своју у хладним мјесецима и на отвореној сцени тврђаве "Баба Вида" у љету.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).