09. COMPLEXUL MITROPOLITAN

Complexul mitropolitan din partea veche a Vidinului, "Kaleto", se află aproape de Parcul de lângă Dunăre. Aici sunt concentrate mai multe biserici și diferite clădiri ale acestora. "Sf. Pantelimon" este cea mai veche biserică cu o singură secțiune, îngropată în pământ, și ridicată pe structura unei biserici mai vechi din sec. XVII. Aceasta a fost declarată monument de arhitectură de importanță națională. Lângă ea se ridică o altă biserică, a doua ca mărime din Vidin – "Sf. Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni", terminată și sfințită în anul 1930, pe locul unui alt paraclis din sec. XVII. Clădirea cu trei secțiuni, de asemenea, a fost declarată monument de cultură. În spatele acesteia se află mausoleul conducătorului spiritual bulgar – Exarh Antim I, ridicat în anul 1934 de cetățenii recunoscători al orașului. Complexul mai include Palatul Mitropoliei de la Vidin, construit în anul 1924 la inițiativa mitropolitului Neofit; ...clădirea Școlii economice de Eparhie, care astăzi găzduiește "Centrul pentru reabilitare și integrare socială" ...și paraclisul nou "Sf. Pimen Zografski".


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).