10. ЦЪРКВА "СВ. ПАНТАЛЕЙМОН"

Малката еднокорабна църква „Св. Пантелеймон” е обявена за национален художествен паметник още с първия закон за „народните старини” от 1927 г. Разположена е в двора на Видинската митрополия и e вкопана в земята на около 1,40 м. Според надпис до входната врата, тя е възстановена върху по-стари основи: „С изволение на Отца и изпълнение на Сина и съдействие на Свети Дух обнови се този божествен храм на светия и славен великомъченик Пантелеймон в лето 1633-то...“ Отвътре стените на църквата са покрити с ценни стенописи, дело на неизвестни майстори. Тук се съхраняват и две икони с ценни и красиви обкови, изработени от прочутите видински златари през 1823 и 1932 г. През XVII - XVIII в.„Св. Пантелеймон” е катедрална църква на видинските митрополити, а по-късно – между 1800 и 1803 г. по време на принудителния си престой във Видин тук е служел Софроний Врачански.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).