10. ЦРКВА "СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН"

Мала једнобродна црква "Св. Пантелејмон" је проглашена спомеником националне уметности још првим законом о "народне старине" из 1927. године. Налази се у дворишту Видинске митрополије и ископана је у земљи на око 1,40 м. Према натпису на улазним вратима, црква је обновљена на старије темеље: "Очевом вољом и испуњењем Сина и сарадњом Светог Духа обновљен је овај божански храм светог и славног великомученика Пантелејмона 1633 лето..." Унутрашњи зидови цркве прекривени су драгоценим фрескама, непознатих мајстора. Ту су сачувене двије иконе са вриједним и лијепим украсима, које су 1823. и 1832. године израдили познати златари из Видина. У 17-18 веку "Св. Пантелејмон" је катедрална црква Видинских бискупа, а касније – између 1800. и 1803. године за време присилног боравка у Видину, служио је ту Софрониј Врачански.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).