11. MAUSOLEUL EXARHULUI ANTIM I

Conducătorul spiritual al bulgarilor, Exarh Antim I și-a legat mult viața și activitatea de orașul de lângă Dunăre. Devenind MitropolitulVidinului în 1868, el a fost ales să fie și primul exarh după proclamarea independenței Bisericii bulgare în anul 1870. După ce a stat în exil un an la Ankara, după Eliberarea Bulgariei, Antim I s-a întors la Vidin și a ocupat din nou postul de mitropolit. Acesta a fost președintele Adunării constitutive și al Primei Mari Adunări Naționale, care a adoptat Prima constituție a noului stat bulgar. După decesul acestuia în 1888, cetățenii recunoscători din Vidin au hotărât să ridice un mausoleu în onoarea marelui părinte. Acesta este al doilea mausoleu din Bulgaria, după cel al cneazului Alexandru Battenberg în Sofia, și a fost construit în anul 1934 după proiectul arhitectului Ilia Popov. Deasupra intrării construcției cubice a fost realizată o figură în mozaic a lui Antim I, iar în încăperea zugrăvită se află și o statuie din piatră a primului exarh bulgar, făcută de sculptorul Ivan Dudulov.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).