12. ЦЪРКВА "СВ. ПЕТКА"

Църквата “Св. Петка” е паметник на културата от местно значение и е разположена срещу “Кръстата казарма” в старата укрепена част на града “Калето”. Според надпис над входната врата, тя е изградена върху основите на по-стар храм през 1634-36 г. Вкопана е дълбоко в земята, което споменава и австрийския пътешественик Феликс Каниц при първото си посещение във Видин през 1862 г. След завладяването на Търновското царство през 1393 г. от османските турци, мощите на Света Петка са пренесени във Видинското царство, където са съхранявани до окончателното падане на средновековната българска държава. Когато видинчани съграждат през XVII в. малката каменна църква, те решават тя да носи името на Светицата. По силата на османски граничен закон през XIX в. властите могат да конфискуват и приспособяват за отбранителни цели всички постройки в граничното укрепление. Поради близостта ѝ до военни обекти, “Св. Петка” е превърната във военен склад за въглища, а стенописите ѝ са замазани с вар. След Освобождението, през 1882 г. църквата е почистена и от 1915 г. службите са възобновени.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).