14. ДЖАМИЯ И БИБЛИОТЕКА НА ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ

Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу са обявени за паметник на културата от национално значение и се намират в Крайдунавския парк срещу Митрополитския комплекс. Те са построени от провъзгласилия се за независим от султана видински управник в края на 18 и началото на 19 век. Джамията е масивна каменна постройка със строга ориенталска архитектура. Това, което я прави уникална е минарето, завършващо със стилизиран връх на пика или обърнато сърце вместо с традиционния полумесец. Поставянето на този знак подчертава независимостта на Пазвантоглу. Според някои,той посвещава храма на баща си, убит по заповед на султана. Молитвеният салон на джамията е обширен, с украсен летвен таван, а дърворезбата е с орнаменти, напомнящи на късния френски барок. В близост до джамията се намира библиотеката. Сградата е каменна, квадратна, покрита с купол. В нея са съхранявани книги не само с религиозно, но и със светско съдържание. Част от томовете днес са в Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София, други са предадени на Република Турция. Библиотеката е построена в чест на майката на видинския управител.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).