14. MOSCHEE ȘI BIBLIOTECA LUI OSMAN PAZVANTOGLU

Moscheea și biblioteca lui Osman Pazvantoglu au fost declarate monumente de cultură de importanță națională și se află în Parcul de lângă Dunăre, vis-a-vis de Complexul mitropolitan. Acestea au fost construite spre sfârșitul sec. XVIII – începutul sec. XIX de către domnitorul regional otoman care și-a declarat independența față de sultan. Moscheea este o construcție masivă din piatră, de arhitectură orientală conservativă. Ceea ce o face unică însă e minaretul, care se termină cu un vârf stilizat, în formă de inimă în loc de semiluna tradițională. Punerea acestui semn subliniază independența lui Pazvantoglu. După unele păreri, acesta dedică templul memoriei tatălui său, ucis după porunca sultanului. Salonul de rugăciuni al moscheii este spațios, cu tavanul împodobit cu șipci, iar sculpturile din lemn au ornamente ce seamănă cu barocul francez din perioada târzie. Aproape de moschee se află biblioteca. Clădirea este din piatră, pătrată, acoperită cu cupolă. În ea se păstrează nu doar cărți religioase, ci și cărți cu conținut laic. O parte din volume astăzi sunt în Secția orientală a Bibliotecii Naționale "Sfinții Chiril și Metodiu" din Sofia, iar restul au fost predate Turciei. Biblioteca a fost ridicată în onoarea mamei domnitorului Vidinului.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).