15. ТУРСКА ПОЩА В КРАЙДУНАВСКИЯ ПАРК

В Крайдунавския парк, в съседство с Телеграф капия, се намира единствената запазена стара поща в България. Масивната двуетажна каменна сграда на Турската поща е построена през 1858 г. от български майстори от Дебър. Освен вътрешната и международната кореспонденция, много важна е била и телеграфната връзка между Видин, като граничен град в Османската империя и Калафат във Влашкото княжество. След 1878 г. сградата на пощата е ползвана за нуждите на Мъжката гимназия, а по-късно в нея е разположен първият археологически музей на Видин. Любопитен е факта, че пощата е функционирала и в годините на Втората световна война (1939-1945). Днес в сградата, обявена за паметник на културата, е създаден Център за обучение, изкуство и култура към Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, наречен „БиблиоПоща“. Организират се творчески работилници, ателиета и четения, свързани с българския бит, обичаи и традиции. Не са пропуснати и най-малките посетители на “БиблиоПощата”, за които е подредена специална стая. Младежкият кът е нестандартен и дава възможност за изработване и представяне на презентации, за срещи, танци и обучение.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).