16. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕПИГРАФСКИ ЦЕНТЪР

През 2018 г. още една сграда - архитектурен паметник на културата от местно значение отваря врати с ново предназначение. Известният „Турски склад“, строен в края на 18-ти, началото на 19-ти век се превръща в Епиграфски център и лапидариум благодарение на европейски проект. Сградата е реставрирана и адаптирана с цел съхранение и експозиция на археологически находки от различни епохи. Изложени са 38 движими археологически и епиграфски ценности, които датират от Античността до XIX век - архитектурни елементи, надгробни паметници и други културни ценности, открити на територията на Видинска област. Епиграфският център се намира в непосредствена близост до крепостта „Баба Вида” и по този начин се оформя интересен исторически комплекс, който обогатява туристическия продукт на град Видин.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).