16. MUZEUL ARHEOLOGIC – CENTRUL EPIGRAFIC

În anul 2018 încă o clădire – monument de arhitectură și de cultură de importanță locală și-a deschis porțile, având o destinație nouă. Cunoscutul "Depozit turcesc", construit pe la sfârșitul sec. XVIII – începutul sec. XIX a devenit Centru epigrafic și lapidarium printr-un proiect european. Clădirea a fost renovată și adaptată în vederea păstrării și exploatării sitului arheologic din diferite epoci. Sunt expuse 38 de valori mobile arheologice și epigrafice, datate începând cu Antichitatea până în sec. XIX – elemente de arhitectură, epitafe și alte obiecte culturale de valoare, descoperite pe teritoriul județului Vidin. Centrul epigrafic se află imediat lângă cetatea "Baba Vida" și astfel se formează un complex interesant din punct de vedere istoric, ce îmbogățește oferta turistică a orașului Vidin.


© Copyright 2019 Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria. All Rights Reserved
CultPlatForm_21: Creative Spaces of the 21st Century. Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA).